Η Αγγλική Χρυσή Λίρα, εισήχθη αρχικά το 1817, επισημαίνοντας ένα νέο κεφάλαιο στη νομισματική ιστορία της Βρετανίας. Σχεδιασμένη με τον εικονικό Άγιο Γεώργιο να νικά τον δράκο, αντικατοπτρίζει την ισχύ και τη σταθερότητα του Βρετανικού Στέμματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών, η Χρυσή Λίρα υπήρξε σύμβολο πλούτου και αξιοπιστίας, παρά τις διάφορες οικονομικές διακυμάνσεις. Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον συλλεκτικά νομίσματα παγκοσμίως, διατηρώντας την αξία και τη σημασία της στην ιστορία της νομισματοκοπίας.

1817-1820 George III - Sovereign

1821-1830 George IV - Sovereign

1821-1830 George IV - Sovereign

1821 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1822 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1823 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1824 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1825 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1825 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1826 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1827 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1828 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1829 George IV – Gold Sovereign Coin

1821-1830 George IV - Sovereign

1830 George IV – Gold Sovereign Coin

COMING SOON