Αγοράζουμε

€/Γρ.

Χρυσός 9Κ

17,40 €/Γρ.

Χρυσός 14Κ

27,20 €/Γρ.

Χρυσός 18Κ

34,80 €/Γρ.

Χρυσός 22Κ

42,50 €/Γρ.

Ασήμι 925

0,35 €/Γρ.