Αγοράζουμε

€/Γρ.

Χρυσός 9Κ

18,50 €/Γρ.

Χρυσός 14Κ

28,80 €/Γρ.

Χρυσός 18Κ

36,90 €/Γρ.

Χρυσός 22Κ

45,10 €/Γρ.

Αγοράζουμε

€/Γρ.

Ασήμι 600 Βαθμοί

0,25 €/Γρ.

Ασήμι 800 Βαθμοί

0,35 €/Γρ.

Ασήμι 925 Βαθμοί

0,45 €/Γρ.

Ασήμι 1000 Βαθμοί

0,55 €/Γρ.