Αγοράζουμε

€/Γρ.

Χρυσός 9Κ

14.50 €/Γρ.

Χρυσός 14Κ

23.90 €/Γρ.

Χρυσός 18Κ

31.30 €/Γρ.

Χρυσός 22Κ

38.60 €/Γρ.

Ασήμι 925

0,32 €/Γρ.