Αγοράζουμε

€/Γρ.

Χρυσός 9Κ

16,60 €/Γρ.

Χρυσός 14Κ

25,90 €/Γρ.

Χρυσός 18Κ

33,20 €/Γρ.

Χρυσός 22Κ

40,50 €/Γρ.

Ασήμι 925

0,32 €/Γρ.