Αγοράζουμε

€/Γρ.

Χρυσός 9Κ

22,80 €/Γρ.

Χρυσός 14Κ

35,50 €/Γρ.

Χρυσός 18Κ

45,50 €/Γρ.

Χρυσός 22Κ

55,60 €/Γρ.

Αγοράζουμε

€/Γρ.

Ασήμι 600 Βαθμοί

0,25 €/Γρ.

Ασήμι 800 Βαθμοί

0,35 €/Γρ.

Ασήμι 925 Βαθμοί

0,45 €/Γρ.

Ασήμι 1000 Βαθμοί

0,60 €/Γρ.