Επισκευή ρολογιών

Η μερική επισκευή αφορά την αποκατάσταση της στεγανότητας του ρολογιού και την οποιαδήποτε εξωτερική βελτίωση και επισκευή εκτός του μηχανικού τμήματος. Για την επιβεβαίωση της μερικής και όχι της ολικής επισκευής,βασική προϋπόθεση είναι ο μηχανικός έλεγχος ορθής λειτουργίας.

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Στάδια:
i. Αποσυναρμολόγηση κάσας
ii. Καθαρισμός κάσας και μπρασελέ σε πλυντήριο υπερήχων
iii.Αποκατάσταση της στεγανότητας
iv. Συναρμολόγηση κάσας και μπρασελέ
v. Αλλαγή μπαταρίας σε ρολόγια quartz και αντίστοιχα ρύθμιση σε μηχανικά
vi. Έλεγχος στεγανότητας σε μηχάνημα
vii.Τελικός μηχανικός έλεγχος με παρακολούθηση


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Στάδια :
α. Μηχανισμός
i. Αποσυναρμολόγηση κάσας
ii. Πλήρης αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού με πρόπλυση και ταυτόχρονος έλεγχος φθορών των εξαρτημάτων
iii.Τοποθέτηση εξαρτημάτων σε ειδική θήκη πλύσης (καλάθι)
iv. Καθαρισμός εξαρτημάτων σε πλυντήριο τεσσάρων σταδίων πλύσης
v. Συναρμολόγηση μηχανισμού και ταυτόχρονη λίπανση
vi. Ρύθμιση μηχανισμού


ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΡΑΚΙΑ
Μπαταρίες : από 2,50€ τοποθετημένη
Λουράκια : από 5,00€ τοποθετημένο