Ενημερωθείτε

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 05-08-2019

  4.78 of 9 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 05-08-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 290€ 305€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 225€ 265€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 185€ 225€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 185€ 225€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  05-08-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 11,00 K14  (585) 1 19,00 K18  (750 ) 1 24,00 K22  (916) 1 29,00      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  05-08-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 30-07-2019

  5.00 of 11 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 30-07-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 285€ 300€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  30-07-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  30-07-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 19-07-2019

  4.22 of 9 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 19-07-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 280€ 295€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  19-07-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  19-07-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 11-07-2019

  5.00 of 6 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 11-07-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 275€ 290€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  11-07-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  11-07-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 04-07-2019

  4.71 of 7 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 04-07-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 275€ 290€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  04-07-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  04-07-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 01-07-2019

  5.00 of 6 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 01-07-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 270€ 285€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  01-07-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  01-07-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 26-06-2019

  5.00 of 5 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 26-06-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 275€ 290€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  26-06-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  26-06-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 21-06-2019

  4.71 of 7 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 21-06-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 270€ 285€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 210€ 245€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 180€ 215€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 180€ 215€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  21-06-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,50 K18  (750 ) 1 23,50 K22  (916) 1 28,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  21-06-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 18-06-2019

  5.00 of 9 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 18-06-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 265€ 280€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 200€ 240€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 175€ 210€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 175€ 210€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  18-06-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,00 K18  (750 ) 1 23,00 K22  (916) 1 28,00      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  18-06-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 07-06-2019

  4.93 of 15 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 07-06-2019 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 260€ 275€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 200€ 240€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 175€ 210€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 175€ 210€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  07-06-2019 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 10,50 K14  (585) 1 18,00 K18  (750 ) 1 23,00 K22  (916) 1 28,00      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  07-06-2019 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold