Ενημερωθείτε

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 04-03-2020

  4.80 of 10 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 04-03-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 320€ 340€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 255€ 295€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 220€ 260€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 220€ 260€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  04-03-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 12,50 K14  (585) 1 20,50 K18  (750 ) 1 25,50 K22  (916) 1 30,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  04-03-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 28-02-2020 ΩΡΑ 10:00

  5.00 of 15 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 28-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 320€ 342€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 260€ 300€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 230€ 270€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 230€ 270€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  28-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,50 K14  (585) 1 21,50 K18  (750 ) 1 26,50 K22  (916) 1 31,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  28-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 28-02-2020 ΩΡΑ 18:00

  4.64 of 11 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 28-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 315€ 335€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 255€ 295€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 220€ 260€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 220€ 260€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  28-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 12,50 K14  (585) 1 20,50 K18  (750 ) 1 25,50 K22  (916) 1 30,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  28-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 27-02-2020

  4.91 of 11 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 27-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 325€ 348€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 265€ 310€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 235€ 280€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 235€ 280€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  27-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,50 K14  (585) 1 21,50 K18  (750 ) 1 26,50 K22  (916) 1 31,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  27-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 25-02-2020

  4.55 of 11 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 25-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 330€ 350€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 265€ 310€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 235€ 280€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 235€ 280€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  25-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,50 K14  (585) 1 21,50 K18  (750 ) 1 26,50 K22  (916) 1 31,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  25-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 24-02-2020

  3.88 of 16 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 24-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 330€ 355€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 265€ 310€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 235€ 280€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 235€ 280€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  24-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,50 K14  (585) 1 21,50 K18  (750 ) 1 26,50 K22  (916) 1 31,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  24-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 21-02-2020

  4.47 of 19 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 21-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 330€ 348€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 265€ 310€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 235€ 280€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 235€ 280€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  21-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,50 K14  (585) 1 21,50 K18  (750 ) 1 26,50 K22  (916) 1 31,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  21-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 20-02-2020

  4.50 of 12 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 20-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 325€ 343€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 255€ 300€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 225€ 270€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 225€ 270€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  20-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,00 K14  (585) 1 21,00 K18  (750 ) 1 26,00 K22  (916) 1 31,00      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  20-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 15-02-2020

  4.67 of 12 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 15-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 320€ 335€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 255€ 300€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 225€ 270€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 225€ 270€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  15-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 13,00 K14  (585) 1 21,00 K18  (750 ) 1 26,00 K22  (916) 1 31,00      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  15-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold 

 • 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ( ΛΙΡΕΣ ) 11-02-2020

  4.44 of 9 votes

  ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 11-02-2020 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 315€ 330€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 250€ 290€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 220€ 260€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 220€ 260€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ  11-02-2020 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 12,50 K14  (585) 1 20,50 K18  (750 ) 1 25,50 K22  (916) 1 30,50      ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ  11-02-2020 ΑΣΗΜΙ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO 1000 Βαθμοί 1 0,30 925 Βαθμοί 1 0,20 800 Βαθμοί 1 0,15 600 Βαθμοί 1 0,10       Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625 Τηλ.: 2310518750 Κιν.: 6930416552 UnionGold