Χαρακτηριστικά λιρών

Αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα μονόλιρα κι όσα κάνουν μια γνήσια λίρα να ξεχωρίζει από μια πλαστή. Οι σύγχρονες λίρες, αυτές δηλ. που κόπηκαν από το 1817 έως τώρα έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε γενικές γραμμές. Όμως πάντα υπήρχαν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού τους, ανάλογα με τον γλύπτη βάση του σχεδίου του οποίου φτιάχτηκε η μήτρα, δηλαδή το καλούπι του νομίσματος. Σε γενικές γραμμές οι γνήσιες λίρες πρέπει να έχουν τα παρακάτω γνωρίσματα

Χαρακτηριστικά Λιρών Βάρος: 7, 9881 γρ. Διάμετρος: 22,05 χιλ. Καθαρότητα: 22 καράτια Πάχος: 1,52 χιλ. Σημ.: Οι μετρήσεις αυτές γίνονται με συγκεκριμένα όργανα υψηλής ακρίβειας.

Διαφορές στις μήτρες των λιρών


Μια λίρα όταν περάσει επιτυχώς το προαναφερθέντα κριτήρια γνησιότητας υποβάλλεται σε περαιτέρω εξέταση για:
Πιστοποίηση χρονολογίας
Πιστοποίηση νομισματοκοπείου
Λεπτομέρειες σχεδίου
Υπάρχουν χρονολογίες κατά τις οποίες δεν έχουν κοπεί λίρες ή έχουν κοπεί σε κάποια νομισματοκοπεία ενώ σε άλλα όχι. Η κοπή των λιρών, κυρίως τις περιόδους των πολέμων, είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε περιόδου.