ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 28-6-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  28-6-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 410€ 430€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 326€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 287€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 287€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   28-6-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 16,50€ K14  (585) 1 25,70€ K18  (750 ) 1 33,10€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 21-6-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  21-6-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 415€ 435€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 332€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 292€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 292€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   21-6-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 16,80€ K14  (585) 1 26,20€ K18  (750 ) 1 33,60€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 14-6-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  14-6-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 420€ 435€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 340€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 300€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 300€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   14-6-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,10€ K14  (585) 1 26,60€ K18  (750 ) 1 34,20€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 9-6-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  9-6-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 425€ 440€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 355€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 315€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   9-6-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,40€ K14  (585) 1 27,20€ K18  (750 ) 1 34,80€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 7-6-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  7-6-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 425€ 442€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 355€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 315€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   7-6-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,40€ K14  (585) 1 27,20€ K18  (750 ) 1 34,80€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 22-5-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  22-5-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 443€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 365€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 325€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   22-5-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,40€ K14  (585) 1 27,20€ K18  (750 ) 1 34,80€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 12-5-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  12-5-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 445€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 365€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 325€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   12-5-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,70€ K14  (585) 1 27,60€ K18  (750 ) 1 35,40€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 10-5-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  10-5-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 445€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 350€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 310€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 310€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   10-5-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,70€ K14  (585) 1 27,60€ K18  (750 ) 1 35,40€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 4-5-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  4-5-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 427€ 442€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 345€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 303€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 303€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   4-5-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,40€ K14  (585) 1 27,20€ K18  (750 ) 1 34,80€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 27-4-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  27-4-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 425€ 439€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 338€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 297€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 297€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   27-4-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 17,10€ K14  (585) 1 26,60€ K18  (750 ) 1 34,20€ K22  (916) 1 […]