ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 18-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  18-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 417€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   18-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 12-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  12-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 419€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   12-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 8-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  8-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 422€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   8-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 7-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  7-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 405€ 425€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 285€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 285€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   7-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 4-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  4-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 423€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   4-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 22-9-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  22-9-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 420€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   22-9-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 15-9-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  15-9-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 390€ 418€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   15-9-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 9-9-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  9-9-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 420€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   9-9-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 1-9-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  1-9-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 420€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   1-9-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 29-8-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  29-8-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 405€ 425€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 285€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 285€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   29-8-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]