ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 8-12-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  8-12-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 435€ 453€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 365€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 322€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 322€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   8-12-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)119,10€
K14  (585)129,80€
K18  (750 )138,20€
K22  (916)146,70€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   8-12-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 6-12-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  6-12-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 450€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 365€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 322€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 322€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   6-12-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)119,10€
K14  (585)129,80€
K18  (750 )138,20€
K22  (916)146,70€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   6-12-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 4-12-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  4-12-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 435€ 455€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 372€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 327€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 327€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   4-12-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)119,45€
K14  (585)130,35€
K18  (750 )138,90€
K22  (916)147,50€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   4-12-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 17-11-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  17-11-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 450€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 360€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 315€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 315€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   17-11-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,50€
K14  (585)128,80€
K18  (750 )136,90€
K22  (916)145,10€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   17-11-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 13-11-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  13-11-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 425€ 445€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 355€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 310€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 310€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   13-11-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,50€
K14  (585)128,80€
K18  (750 )136,90€
K22  (916)145,10€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   13-11-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 6-11-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  6-11-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 450€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 360€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 317€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 317€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   6-11-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,80€
K14  (585)129,30€
K18  (750 )137,60€
K22  (916)145,90€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   6-11-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 25-10-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  25-10-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 435€ 455€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 365€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 325€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 325€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   25-10-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)119,20€
K14  (585)129,80€
K18  (750 )138,20€
K22  (916)146,70€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   25-10-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 24-10-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  24-10-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 451€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 360€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 320€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 320€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   24-10-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,80€
K14  (585)129,30€
K18  (750 )137,60€
K22  (916)145,90€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   24-10-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 20-10-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  20-10-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 433€ 454€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 362€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 322€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 322€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   20-10-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,20€
K14  (585)128,30€
K18  (750 )136,30€
K22  (916)144,40€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   20-10-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 14-10-2023

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  14-10-2023

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 430€ 451€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 360€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 320€ —-€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 320€ —-€

 

 

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   14-10-2023

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)118,20€
K14  (585)128,30€
K18  (750 )136,30€
K22  (916)144,40€

  

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   14-10-2023

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,55€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold