Βλέπετε 1–24 από 55 αποτελέσματα

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1855 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1856 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1857 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1858 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1859 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1860 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1861 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1862 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1863 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1864 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1865 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1866 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1867 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1868 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1870 Victoria Sydney- Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1871 Victoria Sydney – Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1872 Victoria Sydney – Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1873 Victoria Sydney – Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1874 Victoria Sydney – Gold Sovereign Coin

1838-1901 Victoria - Gold Sovereign

1875 Victoria Sydney – Gold Sovereign Coin