ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 20-5-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  20-5-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 500€528€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 438€475€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 386€418€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 386€418€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   20-5-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)122,80€
K14  (585)135,50€
K18  (750 )145,50€
K22  (916)155,60€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   20-5-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,60€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 16-5-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  16-5-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 495€520€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 430€465€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 378€409€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 378€409€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   16-5-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)122,30€
K14  (585)134,80€
K18  (750 )144,60€
K22  (916)154,50€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   16-5-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,60€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 15-5-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  15-5-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 490€515€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 428€462€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 375€405€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 375€405€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   15-5-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)121,90€
K14  (585)134,30€
K18  (750 )143,90€
K22  (916)153,70€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   15-5-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,60€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 3-5-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  3-5-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 485€515€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 415€452€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 365€398€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 365€398€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   3-5-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)121,60€
K14  (585)133,80€
K18  (750 )143,30€
K22  (916)152,90€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   3-5-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,60€
925 Βαθμοί10,45€
800 Βαθμοί10,35€
600 Βαθμοί10,25€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 30-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  30-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 490€520€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 420€460€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 370€405€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 370€405€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   30-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)121,90€
K14  (585)134,30€
K18  (750 )143,90€
K22  (916)153,70€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   30-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 26-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  26-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 500€525€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 425€460€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 372€405€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 372€405€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   26-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)121,90€
K14  (585)134,30€
K18  (750 )143,90€
K22  (916)153,70€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   26-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 23-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  23-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 495€520€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 425€460€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 372€405€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 372€405€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   23-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)121,90€
K14  (585)134,30€
K18  (750 )143,90€
K22  (916)153,70€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   23-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 19-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  19-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 510€530€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 440€477€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 386€418€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 386€418€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   19-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)122,90€
K14  (585)135,80€
K18  (750 )145,90€
K22  (916)155,90€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   19-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 13-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  13-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 505€525€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 431€468€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 378€412€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 378€412€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   13-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)122,40€
K14  (585)135,10€
K18  (750 )144,90€
K22  (916)154,80€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   13-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 12-4-2024

Χρυσές λίρες Αγγλίας

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  12-4-2024

ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 510€530€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 440€480€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 385€420€
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 385€420€

 Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές λίρας -->

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   12-4-2024

ΧΡΥΣΟΣΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
K9     (375)122,90€
K14  (585)135,80€
K18  (750 )145,90€
K22  (916)156,10€

Υπολογισμός σε ευρώ με σημερινές τιμές χρυσού -->

ΤΙΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ  ΑΣΗΜΙ   12-4-2024

ΑΣΗΜΙΓΡΑΜΜΑΡΙΑEURO
1000 Βαθμοί10,65€
925 Βαθμοί10,50€
800 Βαθμοί10,40€
600 Βαθμοί10,30€

 

 

Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630

Τηλ.: 2310518750

Κιν.: 6930416552

UnionGold