ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 3-02-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  3-02-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 405€ 425€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 285€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 285€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   3-02-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 16,60€ K14  (585) 1 25,90€ K18  (750 ) 1 33,20€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 24-01-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  24-01-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 410€ 427€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 330€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 290€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 290€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   24-01-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 16,60€ K14  (585) 1 25,90€ K18  (750 ) 1 33,20€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 13-01-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  13-01-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 405€ 422€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 325€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 285€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 285€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   13-01-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 16,60€ K14  (585) 1 25,90€ K18  (750 ) 1 33,20€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 03-01-2023

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  03-01-2023 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 418€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   03-01-2023 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 28-12-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  28-12-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 410€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   28-12–2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 13-12-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  13-12-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 390€ 410€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 310€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 270€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 270€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   13-12–2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 6-12-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  6-12-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 412€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   6-12–2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 29-11-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  29-11-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 415€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   29-11-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 9-11-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  9-11-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 400€ 420€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 320€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 280€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 280€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   9-11-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ΛΙΡΕΣ) 31-10-2022

ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ  31-10-2022 ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΥΛΑΜΕ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 395€ 415€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 315€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 275€ —-€ ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 275€ —-€     ΤΙΜΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΧΡΥΣΟΥ   31-10-2022 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ EURO K9     (375) 1 14,50€ K14  (585) 1 23,90€ K18  (750 ) 1 31,30€ K22  (916) 1 […]